Home

katolicyswieccy

Posiedzenie Krajowej Rady Katolików Świeckich miało miejsce 5 grudnia 2015 r. w Częstochowie – Jasnej Górze i rozpoczęło się mszą św. o godz. 11-tej, odprawioną przez abpa Wacława Depo w Kaplicy św. Pawła Pustelnika w Bazylice Jasnogórskiej. Obrady miały miejsce w Domu Pielgrzyma.  Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady pan Kazimierz Kryla. 

Czytaj więcej: Protokół z posiedzenia Rady 5.12.2015 r.
Bartosz Borowiak

 

Krajową Radę Katolików Świeckich stanowią przedstawiciele laikatu ze wszystkich metropolii w Polsce. 
Pochodzimy z różnych środowisk, ale łączy nas pewność, że słowo Boże jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12) i że właśnie tam należy w każdym czasie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania człowieka jako osoby. Pismo Święte wraz z opartą na nim nauką społeczną Kościoła jest też dla nas źródłem odpowiedzi w kwestiach społecznych, ekonomicznych, politycznych, cywilizacyjnych oraz etycznych.
Dlatego jesteśmy przekonani, że głos i świadectwo życia katolików powinny być stale obecne w debacie publicznej, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, który nauczał, że w Chrystusie można rozwiązać wszystkie problemy ludzkości.

Czytaj więcej: Krajowa Rada Katolików Świeckich – Deklaracja