Dokumenty Rady 2014

Bartosz Borowiak

Członkowie Krajowej Rady Katolików Świeckich apelują do współobywateli o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten obywatelski obowiązek winien być wyrazem odpowiedzialności za Ojczyznę. Wybierajmy kandydatów nie tylko głoszących wartości chrześcijańskie, ale żyjących i kierujących się nimi w swej działalności publicznej. Kryteriami w dokonywaniu wyboru właściwego kandydata niech będzie nauczanie Kościoła: "..właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne" (Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Watykan 2002r., p. 3).

 

Mija 10 lat odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej. Ojcowie - założyciele wspólnoty państw Europy - Konrad Adenauer, Robert Schuman i Alcide de Gasperi - zakładali, że miała to być Europa ojczyzn oraz wartości międzyludzkich. Również Jan Paweł II wskazywał, że "Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznego i ekonomicznego; że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu" (Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, Watykan 2003r., p. 110).

 

To wołanie o Europę wartości nabiera znaczenia zwłaszcza teraz, gdy do głosu dochodzą osoby i ruchy będące w opozycji nie tylko do wartości chrześcijańskich, ale także kwestionujące dotychczasowy ład społeczny, oparty na rodzinie pojmowanej jako związku mężczyzny i kobiety.

 

                                                                                       Warszawa, 6 maja 2014r.

Kazimierz Kryla, Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich

 

 

Kategoria: