Dokumenty Rady 2014

Bartosz Borowiak

Warszawa, 27 października 2014 r.

Szanowny Pan Prezes
Juliusz Braun
Telewizja Polska SA.
Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Krajowa Rada Katolików Świeckich pragnie wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec emisji spotu promującego instytucjonalizację związków homoseksualnych "Najbliżsi obcy", która ma być realizowana w kilku kanałach TVP. Jest to inicjatywa Kampanii Przeciw Homofobii, zaś spot ma być pokazywany w ramach darmowego czasu antenowego dla organizacji pożytku publicznego.

Promocja związków homoseksualnych, „ocieplenie” ich wizerunku, łamie nie tylko Ustawę o radiofonii i telewizji z 1992 r., która nakazuje respektowanie wartości chrześcijańskich, ale kładzie podwaliny pod podważenie w przyszłości ładu konstytucyjnego RP. Jest to pierwszy etap na drodze do wprowadzenia małżeństw jednopłciowych. W krajach, w których zalegalizowano związki partnerskie, te same środowiska, które o nie walczyły, zgłaszają postulaty dalszej „walki z dyskryminacją”, żądając uznania, że małżeństwo może obejmować większą ilość osób i nie musi się odznaczać cechą trwałości.

 

Analiza taktyki, która do tego prowadzi w innych krajach europejskich, daje pewność, że w sposób identyczny będzie ona obecnie realizowana w Polsce. W żadnym kraju, który zalegalizował związku partnerskie ustanawiające wspólnotę majątkową, dziedziczenie czy ułatwienia w opiece nad chorym partnerem, nie poprzestano na tym. Niezwłocznie po osiągnięciu tego celu wszczynano batalię o kolejny cel – realizację postulatów „małżeństwa dla wszystkich”. Kampanie te przeprowadza się, mimo że, jak pokazuje praktyka, sami homoseksualiści nie są bardzo zainteresowani formalizowaniem swoich związków – po wprowadzeniu we Francji „obywatelskich umów solidarności” (PACS) umowy takie zawarło jedynie 6 proc. par homoseksualnych, reszta to pary heteroseksualne. Wbrew statystykom wszczyna się jednak kolejne kampanie pod hasłem „zrównania praw gejów i lesbijek”, umożliwiających zawieranie małżeństw i adopcję dzieci.

 

Emisja sporu „Najbliżsi obcy” świadczy też o bezpośrednim politycznym zaangażowaniu publicznej TV. W Sejmie został złożony projekt instytucjonalizacji związków partnerskich autorstwa Roberta Biedronia, wieloletniego prezesa Kampanii przeciw Homofobii. Emitowanie spotu KPH na ten temat jest ewidentnym promowaniem konkretnych politycznych pomysłów konkretnego polityka.

 

Dlatego apelujemy do Pana Prezesa o niezwłoczne wycofanie planów emisji spotu "Najbliżsi obcy" i unikanie angażowania publicznej TV w kontrowersyjne akcje reklamowe.

 

Z poważaniem,
Kazimierz Kryla, prezes Krajowej Rady Katolików Świeckich

 

 

 

Kategoria: