O Radzie

Bartosz Borowiak

Krajowa Rada Katolików Świeckich została utworzona decyzją Konferencji Episkopatu Polski 25 sierpnia 1994 r. Celem Rady jest pogłębienie formacji duchowej i intelektualnej katolików świeckich, pobudzenie ich apostolskiej aktywności w Kościele i świecie, kształtowanie odpowiedzialności, chrześcijańskiego ducha jedności i dialogu we wspólnocie kościelnej, zwłaszcza pomiędzy różnymi ugrupowaniami katolickimi oraz w całym pluralistycznym społeczeństwie, a także promocja inicjatyw pastoralnych Konferencji Episkopatu Polski i troska o harmonijną współpracę zrzeszeń katolików świeckich i realizacja programów Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Od grudnia 2013 r. KRKŚ działa w odnowionej formule. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 14 polskich metropolii wskazanych przez swoich arcybiskupów. Asystentem Rady jest metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Kategoria: