Dokumenty Rady 2015

Dokumenty Rady 2015 (6)

Posiedzenie Krajowej Rady Katolików Świeckich miało miejsce 5 grudnia 2015 r. w Częstochowie – Jasnej Górze i rozpoczęło się mszą św. o godz. 11-tej, odprawioną przez abpa Wacława Depo w Kaplicy św. Pawła Pustelnika w Bazylice Jasnogórskiej. Obrady miały miejsce w Domu Pielgrzyma.  Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady pan Kazimierz Kryla. Krajowa Rada Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministerstwa Zdrowia o dopuszczeniu do obrotu w aptekach, bez recept, preparatu „ellaOne”.

Środek ten, określany mianem tzw. „antykoncepcji awaryjnej”, w rzeczywistości wykazuje działanie wczesnoporonne. W przypadku gdy dojdzie do zapłodnienia, zastosowanie tej tabletki prowadzić będzie do obumarcia płodu. Dla katolika wystarczającym zakazem stosowania tego środka winno być przykazanie „Nie zabijaj”. Pragniemy podkreślić, że na mocy przepisów polskiego prawa życie dziecka poczętego „pozostaje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające do pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie zakazane” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.05.1997r., K 26/96).

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na konsekwencje wynikające z zastosowania tego środka dla zdrowia kobiety. Jego użycie jest poważną ingerencję w jej układ hormonalny powodującą rozregulowanie cyklu, co w dalszej konsekwencji może doprowadzić do poważnych problemów z płodnością. Ten argument nie powinien być przeoczony z uwagi na budzące najwyższe zaniepokojenie dane na temat demografii w Polsce.

Specjaliści zwracają także uwagę, że omawiany środek jest niebezpieczny dla rozwoju psychoseksualnego nieletnich. Preparat o takich skutkach ubocznych nie może być w obrocie bez nadzoru lekarskiego, a w przypadku osób niepełnoletnich, bez wiedzy rodziców. I ten aspekt pragniemy podkreślić ze szczególną mocą, gdyż niekontrolowany obrót tym preparatem wiąże się z propagowaniem swobody seksualnej, zaciera granice zrozumienia postaw dobrych i złych demoralizując polską młodzież i tak już narażoną na agresywną promocję niebezpiecznych zmian kulturowych.

Swobodny dostęp do preparatu wywołać może bardzo negatywne skutki społeczne. Jego duża dostępność na rynku może stanowić dla nastoletnich dziewcząt zachętę do podejmowania ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych. W pełni podzielamy niepokój ekspertów z zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski w tym zakresie, a także opinię katolickich eurodeputowanych zwracających uwagę na fakt, że unormowania unijne dotyczące dopuszczania produktów leczniczych na rynek Państw UE, nie mogą modyfikować krajowych regulacji ograniczających lub wykluczających obrót środkami antykoncepcyjnymi i wczesnoporonnymi.

Mając na uwadze wyżej przytoczone argumenty apelujemy o zmianę decyzji Ministerstwa Zdrowia i żądamy niedopuszczenia preparatu „ellaOne” do obrotu bez recepty.

 

Kazimierz Kryla

Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich

Warszawa, 19 stycznia 2015 r.

 

 

W Sejmie RP trwają prace nad projektami ustaw, które w swej istocie mają za cel prawne sankcjonowanie zapłodnienia metodą in vitro.

Metoda ta jest dla katolika nie do zaakceptowania. Sposób pobierania do zapłodnienia komórek od mężczyzny i kobiety jest sprzeczny z moralnością katolicką a ich laboratoryjne połączenie poza organizmem kobiety jest zabiegiem całkowicie odhumanizowanym.

Proponowane przepisy redukują status człowieka na zarodkowym etapie rozwoju do „grupy komórek” a przez to naruszają zasadę ochrony godności człowieka deklarowaną w art. 30 Konstytucji i potwierdzoną w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (Wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997/2 poz. 19) . Także Trybunał Sprawiedliwości UE za bezsporny uznał fakt, że zapłodnienie ludzkiej komórki jajowej rozpoczyna proces rozwoju człowieka, któremu przysługuje prawnie chroniona godność (C 34/10, § 35).

Projekt przygotowany przez Rząd RP zakłada eugeniczną selekcję zarodków. Przewiduje podział zarodków na zdolne do prawidłowego rozwoju oraz pozostałe. Należy z całą mocą podkreślić, że życie ludzkie jest wartością podstawową oraz niezbywalnym dobrem, które domaga się bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Podważanie tego nakazu prowadzi do stopniowego osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, nieuleczalnie chorych a także ludzi starszych.

Projekt zakłada jako normalny element procedury mrożenie embrionów i ich przechowywanie. Jest to nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom ludzkim. Zakłada ich produkcję, wystawia na poważne niebezpieczeństwo śmierci albo naruszenie integralności fizycznej gdyż znaczący ich procent nie przeżywa procesu zamrożenia i rozmrożenia.

Projekt ustawy lekceważy dobro dziecka, jakim jest zapewnienie, by urodziło się ono w stabilnej i pełnej rodzinie.

Projekt nie zajmuje się innymi metodami, których celem jest przywrócenie zdrowia kobiecie, jak np. naprotechnologią. Kobieta wyleczona dzięki NaPro może poczynać kolejne dzieci w sposób naturalny, natomiast przy metodach in vitro jest to zawsze działanie jednokrotne.

Kryterium interesu konkretnej grupy społecznej czy osiąganie bieżących celów wyborczych w żadnej mierze nie może być przesłanką dla stanowienia prawa. Rolą odpowiedzialnych polityków katolickich jest podejmowanie decyzji w oparciu o Dekalog oraz powszechnie obowiązujące normy moralne. Nie powinno się stanowić niegodziwych praw, nawet uchwalonych w sposób demokratyczny.

                                           Warszawa, 27 maja 2015r.

Kazimierz Kryla

Przewodniczący Krajowej Rady

 

Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski

sobota, 09 styczeń 2016 13:58

List do organizatorów Malta Festival

Written by

Organizatorzy Malta Festival Poznań

Fundacja Malta – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko wystawianiu bluźnierczej antysztuki pod tytułem „Golgota Picnic”. Od wielu lat Rodrigo Garcia swymi prowokacyjnymi i obraźliwymi „dziełami” wzbudza protesty opinii publicznej. Podczas jednej z wielu skandalicznych scen „Golgota Picnic” aktorzy jawnie kpią ze śmierci krzyżowej Zbawiciela. Oprócz świętokradztwa zawiera on też sceny obsceniczne, pełne brzydoty i pornografii.

Spektakl ten godzi w wartości chrześcijańskie i świadome obraża uczucia religijne osób wierzących.

Dlatego stanowczo domagamy się usunięcia pseudosztuki „Golgota Picnic” z programu Malta Festival Poznań.

 Zwracamy się  do samorządowych władz Poznania oraz Ministra Kultury, którzy są sponsorami tego widowiska, z apelem o wycofanie z finansowania tej imprezy.

Urząd Miasta Poznań – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wybrałem Boga - wybieram życie

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Z Pisma Świętego i nauczania Kościoła wiemy, że życie pochodzi od Boga i jest święte, że tylko Bóg jest Panem życia. Również na mocy przepisów polskiego prawa życie człowieka „pozostaje pod ochroną prawa od chwili poczęcia, zaś wszelkie czyny zmierzające do pozbawienia go życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie zakazane” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.05.1997r., K 26/96). Wydaje się więc, że zarówno Kościół jak i Państwo Polskie stoją na straży życia ludzkiego, bo również świeckie Państwo przyznaje, że w momencie poczęcia w łonie matki powstaje człowiek). A jak to wygląda od strony praktyki?

Jak wiemy, 7 stycznia 2015 Komisja Europejska podjęła decyzję, że pigułki "dzień po" o nazwie "ellaOne", stosowane jako tzw. antykoncepcja awaryjna, mogą być sprzedawane bez recepty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jednakże rzecznik komisarza UE ds. zdrowia wyjaśnił, że "Jeżeli jednak jakiś rząd chce utrzymać sprzedaż na recepty, to może to zrobić". Tymczasem nasz Rząd ustami rzecznika Ministerstwa Zdrowia p. Krzysztofa Bąka (w jego wypowiedzi dla serwisu Wyborcza.pl) przekazał nam przesłanie: " Tabletka "dzień po" będzie w Polsce bez recepty. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, więc my musimy się do tego dostosować". Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie skłonił się do szerokiej fali krytyki takiej decyzji i apelu o jej zmianę, m. in. Konferencji Episkopatu Polski i Krajowej Izby Aptekarskiej. Krajowa Rada Katolików Świeckich również wystosowała do Ministerstwa Zdrowia swój sprzeciw.

Cóż nam pozostaje czynić? Chrześcijańska troska o życie powinna przede wszystkim obejmować modlitwę - prośbę do Boga o ochronę życia, ponieważ " większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie" (1J 4, 4). Niech naszą modlitewną odpowiedzią na ułatwianie przez Ministerstwo Zdrowia zabijania dzieci będzie liczne i chętne włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji. Szczegóły dostępne są na stronie duchowa-adopcja.pl. Do dzieła Duchowej Adopcji można będzie przystąpić w bardzo wielu kościołach 25 marca 2015 w święto Zwiastowania Pańskiego, będące również Dniem Świętości Życia.

Historia zna wiele przypadków ludobójstwa, zna też przypadki cudownych ocaleń. Uratowany w Egipcie przez kobietę z pokolenia Lewiego chłopiec to Mojżesz, który wyprowadził Izrael z domu niewoli do Ziemi Obiecanej. Dziecię uratowane z Rzezi Niewiniątek przez Józefa i Maryję to Jezus - nasz Zbawiciel. Uratowany również dzięki Twojej modlitwie człowiek może zostać bohaterem. Może też jednak kroczyć drogą zbrodni. Tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne: Bóg nas kocha i daje życie. Każdy poczęty człowiek ma prawo do życia biologicznego oraz do poznania Boga, przyjęcia zbawienia i do życia wiecznego w domu Ojca w niebie. Wymódlmy tym zagrożonym dzieciom życie. Zaświadczmy Bogu, społeczeństwu i sobie, że wybrawszy Boga zawsze wybieramy życie. Bo życie rodzi się z życia.

 

Kazimierz Kryla

Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich

 

przy Konferencji Episkopatu Polski

W mijającej kadencji Parlament RR podjął szereg decyzji, które burzą odwieczny porządek w sferze rodziny i moralności. Wiele środowisk sprzeciwiało się temu podejmując apele i protesty m.in. przeciwko ratyfikacji konwencji „przemocowej”, in vitro czy ustawie o uzgadnianiu płci. Niestety, głos aktywnej części obywateli był przez rządzących traktowany arbitralnie.

Zbliżające się wybory parlamentarne dają nam, wyborcom oręż najskuteczniejszy – kartkę wyborczą. Aktem głosowania bezpośrednio wpływamy na to, kto będzie zasiadał w parlamencie i jakie prawo będzie stanowił.

Przypominamy o prawie i obowiązku uczestnictwa w wyborach. Wierzący powinni oddać głos na tych, których postawa i poglądy są bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają katolickim wartościom. Ważnym wskazaniem na kogo głosować jest dotychczasowa postawa kandydata czy grupy, którą on reprezentuje: „Poznacie ich po ich owocach… Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce” (Mt 7, 16.18). Warto więc zadać sobie trudu i sprawdzić jak kandydat, który był już parlamentarzystą głosował, jakie stanowisko w sprawach istotnych zajmowała partia, którą reprezentuje. Kryteria pomocne w odpowiedzialnym wyborze nakreślił także Papież Franciszek, wskazując na znaczenie pokory i umiłowania swojego narodu jako niezbędnych cech ludzi sprawujących władzę.

Wielu obywateli jest zniechęconych polityką i stylem działania niektórych przedstawicieli elit politycznych. Niech odpowiedzią na te wątpliwości będą słowa Jana Pawła II: Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych (Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 42).

 

Każdy z nas musi w sumieniu wyważać własny wybór. Jednak to jest najpiękniejsze w chrześcijaństwie, że Pan Jezus pozostawił nam wolną wolę, a tym samym obarczył odpowiedzialnością wyboru.

 

Weźmy udział w wyborach wypełniając swój obywatelski i chrześcijański obowiązek. Oddajmy odpowiedzialny głos, mając na uwadze dobro Ojczyzny oraz Jej ponad tysiącletnią chrześcijańską tożsamość.

Warszawa 08 października 2015r.

Kazimierz Kryla

Przewodniczący Krajowej Rada Katolików Świeckich

 

przy Konferencji Episkopatu Polski