Aktulaności

Bartosz Borowiak

3 grudnia 2016 r. na Jasnej Górze odbyło się spotkanie Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski. W obradach, które prowadził Kazimierz Kryla, przewodniczący Rady, uczestniczył Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, asystent kościelny Rady z ramienia KEP. Obrady poprzedziła Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ks. abp Depo. W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczył również ordynariusz Diecezji Siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda.

Podczas posiedzenia dokonano rocznego podsumowania działalności Krajowej Rady Katolików Świeckich. Podjęto dyskusję na temat roli i zaangażowania Rady w strukturach Europejskiego Forum Laikatu. Z uwagi na możliwą współpracę tej struktury z nową Kongregacją do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia przy Watykanie uznano, iż konieczne jest aktywne uczestnictwo w działaniach Forum. Krytycznie odniesiono się do propozycji zamieszczenia w rezolucji EFL dotyczącej miłosierdzia, wzmianki o zajęciu się kwestią diakonatu kobiet. Podczas obrad rozmawiano o problemie rezygnacji ze stanu duchownego. Rozważano możliwość opracowania i wydania publikacji dotyczącej aktywności KRKŚ, a także przygotowania sympozjum dotyczącego zaangażowania świeckich w Kościele. Uznano, że okazją do takiego wydarzenia może być przypadająca w 2017 r. 30-ta rocznica Synodu Biskupów ,,Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II.”

Członkowie Rady zdecydowali o wystosowaniu Apelu do parlamentarzystów oraz Rady Ministrów o poparcie i przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Wydali również oświadczenie o dobrym przeżywaniu niedzieli i świąt.

 

Krajową Radę Katolików Świeckich utworzono decyzją KEP 25 sierpnia 1994 r. Kluczowym zadaniem KRKŚ jest promowanie laikatu, a co za tym idzie i zwracanie uwagi na konieczność właściwego formowania katolików świeckich, w ich apostolskiej odpowiedzialności za Kościół i świat. 

 

Kategoria: