Home

Bartosz Borowiak

 

Krajową Radę Katolików Świeckich stanowią przedstawiciele laikatu ze wszystkich metropolii w Polsce. 
Pochodzimy z różnych środowisk, ale łączy nas pewność, że słowo Boże jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12) i że właśnie tam należy w każdym czasie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania człowieka jako osoby. Pismo Święte wraz z opartą na nim nauką społeczną Kościoła jest też dla nas źródłem odpowiedzi w kwestiach społecznych, ekonomicznych, politycznych, cywilizacyjnych oraz etycznych.
Dlatego jesteśmy przekonani, że głos i świadectwo życia katolików powinny być stale obecne w debacie publicznej, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, który nauczał, że w Chrystusie można rozwiązać wszystkie problemy ludzkości.

 


Uważamy, że jako obywatele reprezentujący znaczną część społeczeństwa mamy prawo oraz obowiązek aktywnego udziału w życiu publicznym. Liczymy na to, że wybrane demokratycznie organy sprawujące władzę z uwagą będą się wsłuchiwać w nasze stanowisko. Jesteśmy otwarci na dialog prowadzony w oparciu o poszanowanie prawa każdego człowieka i organizacji do prezentacji własnego stanowiska. 


Pragniemy być głosem wszystkich świeckich Kościoła w Polsce. Naszymi działaniami chcemy promować inicjatywy laikatu w naszym kraju, ale też obejmować, często niedostrzegane, problemy wiernych, które dotyczą ich w wymiarze miejscowości, regionu, wreszcie naszej Ojczyzny. 
Jako członkowie Kościoła chcemy być również głosem doradczym dla naszych Pasterzy - Kościoła hierarchicznego - w sprawach dotyczących wiary oraz życia społeczno-politycznego, postrzeganych z perspektywy katolików świeckich.


Jako osoby wierzące w Chrystusa zapewniamy o modlitwie w intencji naszego państwa, narodu i Kościoła, prosimy również naszych braci w wierze o wsparcie modlitewne dla naszych działań.

Kategoria: