Home

Bartosz Borowiak

Spotkanie odbyło się w dniach 9-11.06.2017r. w miejscowości Høsterkøbvej 6, oddalonej o ok. 50 km od Kopenhagi, w ośrodku będącym własnością Kościoła Katolickiego Danii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z: Anglii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii - Walonii, Belgii – Flamandii, Niemiec, Szwecji, Danii, Polski, Austrii, Białorusi oraz Komitetu Polskiego Europy Zachodniej.

Spotkanie miało charakter roboczy. Omówiono na nim materiały przygotowane przez krajowe struktury laikatu, w których przedstawiono ich pracę oraz sytuację kościołów w poszczególnych krajach. Odbyła się dyskusja nad kierunkami pracy ELF oraz tematem przyszłorocznej konferencji, która będzie mieć miejsce w Lizbonie. Zatwierdzone także zostało sprawozdanie finansowe organizacji za 2016r. oraz przedstawiono sposób wyboru Komitetu Sterującego, którego kadencja upływa w przyszłym roku.

Krajową Radę Katolików Świeckich reprezentował Przewodniczący Kazimierz Kryla.

Kategoria: