Home

Bartosz Borowiak

Krajowa Rada Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski apeluje do posłów, senatorów oraz Rady Ministrów o poparcie i przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W dyskusji nad wieloma ważnymi sprawami w naszej Ojczyźnie często odwołujemy się do wzorców wdrożonych w krajach Europy Zachodniej. W rozpoczętej debacie nad inicjatywą w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę z trudem przebija się fakt, że w niemal wszystkich państwach zachodniej Europy w niedzielę sklepy są nieczynne. Przeciwnicy tej inicjatywy jako główne problemy podają spadek obrotów sieci handlowych oraz utratę miejsc pracy.

Miejmy świadomość, że robiąc zakupy w niedzielę naruszamy godność i wolność ludzi, którzy w tym dniu są zobowiązani do pracy. Praca w niedzielę ogranicza im możliwość przebywania ze swoimi najbliższymi, co prowadzi do degradacji rodziny, a tym samym do degradacji całego naszego społeczeństwa.

 

Powstrzymywanie się od prac niekoniecznych w dzień świąteczny dla wierzących jest nakazem. Kościół Katolicki w tej kwestii wypowiada się w sposób jednoznaczny. Trzecie Przykazanie wyraźnie mówi: „Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił”. W Katechizmie Kościoła Katolickiego, czytamy m.in.: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani (...) powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego”(KKK 2193)

 

Niech prawo do wolnej niedzieli, poświęconej dla rodziny połączy zarówno wierzących jak i niewierzących. Dla jednych i drugich czynnikiem wspólnym jest wymiar społeczny w powstrzymaniu się od pracy w niedzielę: „Ustanowienie niedzieli przyczynia się do tego, aby wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu….”(KKK 2194). 

Kategoria: