Home

Bartosz Borowiak

W dniach 23-26 czerwca 2016r. w Maynooth k. Dublina (Irlandia) przedstawiciele świeckich, zrzeszeni w Międzynarodowym Forum Laikatu brali udział w konferencji pod hasłem: „Naszym powołaniem świeckich: Bycie miłosiernym względem siebie”. Krajową Radę Katolików Świeckich reprezentował Kazimierz Kryla, Przewodniczący.

W pierwszej części konferencji zebrani wysłuchali 4 wykładów problemowych, wprowadzających do tematu konferencji. Następnie odbywały się prace w grupach, pod kierownictwem moderatorów.

Motywem przewodnim wszystkich prac były czyny miłosierne wobec bliźnich, szczególnie wobec biednych, wykluczonych oraz uchodźców.

W odczuciu polskiej delegacji niewiele czasu poświęcono na zgłębienie istoty Miłosierdzia Bożego, skupiając się na na „miłosierdziu socjalnym”. Przyczyną tego jest zapewne słabnąca wiara u katolików Europy Zachodniej. W konsekwencji tego skupiają się oni na uczynkach miłosiernych wobec potrzebujących a nie na budowaniu właściwych relacji Bóg – człowiek.

 

W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób z kilkunastu krajów Europy. 

 

Kategoria: