Home

Bartosz Borowiak

 

Niedziela stanowi wyjątkowy dzień, kiedy to „świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek nowego stworzenia”(Jan Paweł II, List Apostolski Dies Dominis,1). Ten najważniejszy dzień tygodnia uświadamia nam, że każdy jest stworzony i powołany do świętości poprzez wyzwalającą moc Zmartwychwstania i dar Bożego stworzenia.

Czytaj więcej: Apel Krajowej Rady Katolików Świeckich O właściwe przeżywanie dnia świętego
Bartosz Borowiak

Krajowa Rada Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski apeluje do posłów, senatorów oraz Rady Ministrów o poparcie i przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W dyskusji nad wieloma ważnymi sprawami w naszej Ojczyźnie często odwołujemy się do wzorców wdrożonych w krajach Europy Zachodniej. W rozpoczętej debacie nad inicjatywą w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę z trudem przebija się fakt, że w niemal wszystkich państwach zachodniej Europy w niedzielę sklepy są nieczynne. Przeciwnicy tej inicjatywy jako główne problemy podają spadek obrotów sieci handlowych oraz utratę miejsc pracy.

Czytaj więcej: Apel Krajowej Rady Katolików Świeckich popierający obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu...